Headlines...

Pembetulan Harga Minyak Bayi & Minyak Barut

KEPADA : CAWANGAN AGEN STOK PENGEDAR PENGGUNA

Assalamualaikum w.b.t.

Tuan/Puan,

PEMBETULAN HARGA BAGI MINYAK BAYI DAN BARUT

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.Berikut adalah pembetulan harga bagi minyak bayi dan barut ( QH16 dan QH17 ).