Headlines...

Online Job ApplicationJawatan yang di pohon

Nama:
No Kad Pengenalan:
Alamat Tetap :
Alamat untuk dihubungi :
Telefon :
Jantina : Lelaki
Perempuan
Keturunan :
Taraf Perkahwinan :
Tarikh Lahir :
Tempat Lahir :
Warganegara :
No KWSP :
No SOCSO :
No LHDN :
No Akaun BIMB :

Gaji yang dipohon dari Syarikat :

Kelayakan Akademik 
[ Tingkat Kelulusan - Tempoh - Sek.,Maktab,Universiti ]:
Pengalaman kerja
[ Nama jawatan - Nama & Alamat majikan - Gaji - Tempoh {bulan/tahun sehingga} - Sebab Berhenti ] :
Nyatakan Kursus yang pernah diikuti :
Lesen Memandu : B
B2
D
E
PSV
GDL
Tiada
Tempoh Lesen Memandu :

Maklumat waris
[ Nama - No Kad Pengenalan - Alamat - Pekerjaan - No Telefon ] :
Suami/Isteri 
[ Nama,Ic,pekerjaan,Nama Majikan, No Telefon ] 
Anak-anak 
[ Nama - Umur - Tarikh Lahir ]:
Sila nyata 2 orang yang boleh dihubungiunutk mendapatkan keterangan diri pemohon (bukan dikalangan ahli keluarga) 
[ Nama - Alamat - Pekerjaan - No Telefon ]:
Saya dengan ini mengaku bahawa keterangan yang saya berikan adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya telah diberi tawaran, saya akan ditamatkan  perkhidmatan dengan serta merta.
NOTA
Sila sertakan bersama-sama perkara berikut ketika dipanggil temuduga
1.Salinan kad Pengenalan
2.Gambar berukuran passport
3.Sijil-sijil dan dokumen yang berkaitan
Form provided by Freedback.