Headlines...

Bingkisan Bengkel Diagnosis Tapak Tangan

Suatu bengkel khas yang menarik. Mendiagnos Penyakit melalui Tapak Tangan. Taklimat disampaikan oleh :
Menarik... Bengkel yang disampaikan oleh PJM Murad Abu Bakar berkaitan mendiagnos (mengenal) penyakit melalui tapak tangan begitu menarik perhatian. Bermula daripada sesi pengenalan mendiagnos tapak tangan. Penceramah juga menerangkan kesan - kesan makanan, persekitaran dan diri yang mempengaruhi kesihatan tubuh badan.
Melalui pendiagnosas tapak tangan juga, penceramah menerangkan fungsi dan tanda-tanda awal di setiap bahagain tapak tangan.