Headlines...

Petikan daripada FB Pengarah Urusan

Harga ayam organik terpaksa dinaikan sikit memandangkan harga semua bahan makanan turut meningkat. Namun bagitu pehak HPA berusaha agar tidak jauh perbezaan antara antara ayam biasanya yang diternak 25 hari dengan ayam HPA yang diternak 40 hari walaupun Kos makanan jauh lebih tinggi.Pertahankan Produk Halal di Pasaran.