Headlines...

MEMO ARAHAN

Sila muat turun memo arahan semasa di dalam ruangan muat turun. Sekiranya cawangan gagal mengikut arahan yang telah diberikan surat amaran akan dikeluarkan. Selepas 3 kali surat dikeluarkan tindakan akan di ambil seperti pertukaran staf atau di turunkan pangkat atau diberhentikan kerja.