Headlines...

Ujian Untuk Staf

Mulai bulan Mei 2009 Eksekutif,Pembantu Eksekutif dan Pelatih Cawangan akan di beri Ujian sebelum menyambung Kontrak. Sekiranya gagal dalam ujian tersebut tindakan akan diambil. Perkara yang perlu tahu ialah :

1) Pelatih Cawangan

i) Latarbelakang HPA
ii) Produk
iii) Kerja - kerja di cawangan
iv) Praktikal Solat Sunat Dhuha dan Bacaan Mathurat

2) Pembantu Eksekutif Cawangan

i) Latarbelakang HPA dengan terperinci
ii) Produk dengan terperinci
iii) Kerja - kerja di cawangan dengan terperinci
iv) Praktikal Solat Sunat Dhuha dan Bacaan Mathurat

3) Esekutif Cawangan

i) Latarbelakang HPA dengan lebih terperinci
ii) Produk dengan lebih terperinci
iii) Kerja - kerja di cawangan dengan lebih terperinci
iv) Praktikal Solat Sunat Dhuha dan Bacaan Mathurat