Headlines...

Stok Fizikal,Stok Fizikal Kit Niaga,Lap. Pengurusan Kewangan dan SAB1

Mulai 1 Mac 2009 semua cawangan zon tengah perlu mengikut format baru untuk laporan stok fizikal, stok fizikal kit niaga, laporan pengurusan kewangan dan sab 1. Semua Cawangan Zon Tengah boleh dapatkan Stok Fizikal, Stok Fizikal Kit Niaga, Lap. Peng. Kewangan dan SAB 1 di dalam ruangan muat turun.