Headlines...

Perjumpaan Eksekutif Cawangan

Kepada semua Cawangan Zon Tengah perjumpaan Eksekutif Cawangan pada 3 & 4 Mac 2009 bertempat di Cawangan Ipoh jam 9:00am. Di minta Eksekutif Cawangan membawa semua laporan hujung bulan FEB 2009 ( Stok Fizikal, SAB 1,2,3 dan Lap. MIS ) sewaktu perjumpaan tersebut. Semua Laporan itu tidak perlu POS ke HQ kerana kita akan membuat semakan terus dengan JAD dan MIS.