Headlines...

Laporan Baki Stok Setiap Hari

Kenapa masih ada cawangan yang tidak menghantar lapoaran baki stok setiap hari. Kepada cawangan yang menghantar saya ucapkan terima kasih. Selepas ini mana - mana cawangan yang tidak hantar laporan baki stok setiap hari seperti arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak Pusat Operasi akan dikenakan surat amaran.